Vilkår og betingelser

1. IINDLEDNING OG VIRKSOMHEDS INFORMATION

emuletv

1.1 Dette er den juridiske bekendtgørelse og de gældende vilkår og betingelser for brug vedrørende adgang, navigation og brug af webstedet ONEKIT INTERNET, S.L. (herefter VIRKSOMHEDEN), der findes på webadressen www.emule.tv

1.2 ONEKIT INTERNET, S.L. er et selskab, hvis registrerede hjemmekontor er beliggende på C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

1.3 For at kommunikere med VIRKSOMHEDEN direkte og effektivt, find kontaktformularen via følgende link:

2. MÅL OG FORMÅL MED WEBSTEDET

2.1 La Web o Sitio Web ha sido dispuesta por LA ENTIDAD para permitir a las personas interesadas, y que lo deseen, la posibilidad de descargar el software eMuleTV y la utilización de las funcionalidades y servicios incorporados al mismo.

2.2 Ved at få adgang til, browse og bruge webstedet accepterer brugeren denne juridiske bekendtgørelse og vilkår og betingelser.

Ved at få adgang til, browse og bruge webstedet accepterer brugeren denne juridiske bekendtgørelse og vilkår og betingelser.

2.3 Hensigten med denne juridiske bekendtgørelse er at regulere adgang, navigation og brug af webstedet. VIRKSOMHEDEN kan imidlertid fastsætte særlige betingelser, udover disse, der regulerer brugen, anskaffelsen og/eller indgåelsen af kontrakter om varer eller tjenesteydelser, som udbydes til brugerne gennem webstedet.

Antes de utilizar, adquirir y/o contratar dichos productos o servicios específicos ofertados por LA ENTIDAD, el Usuario deberá leer atentamente las condiciones particulares creadas, en su caso, a tal efecto por LA ENTIDAD.
La utilización, adquisición y/o contratación de dichos productos o servicios específicos, implica la aceptación de las condiciones particulares que los regulen en la versión publicada por LA ENTIDAD en el momento en que se produzca dicha utilización, adquisición y/o contratación.

3. ADGANG

3.1 Adgang til webstedet er gratis, men i tilfælde hvor tjenesteydelser og/eller indhold, der er underlagt en forudgående kontrakt om tjenesteydelser og/eller indhold og om betaling af en sum penge, udbydes af VIRKSOMHEDEN eller af tredjemand via webstedet, skal kontrakten, i passende tilfælde, som bestemt i de relevante betingelser, udleveres til brugeren på forhånd, på en klar og let tilgængelig måde.

3.2 La eventual solicitud de accesos directos o cambios en la página de inicio de su ordenador al Sitio Web, en aquellos casos en que el software descargado se encuentre publicado dentro de medios electrónicos propiedad de este sitio Web (Compilaciones en CD o Software), no estará en ningún caso vinculada a la instalación o posterior uso y disfrute del software descargado.

3.3 Det er forbudt for mindreårige at få adgang til webstedet, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra deres forældre, værger eller juridiske repræsentanter, der anses som ansvarlige for eventuelle handlinger, der i overensstemmelse med det eksisterende regelsæt udføres af mindreårige i deres pleje. Under alle omstændigheder formodes det at adgang til webstedet af en mindreårig er opnået med forudgående udtrykkelig tilladelse fra deres forældre, værger eller juridiske repræsentanter.

4. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

4.1 EDette websted er underlagt lovgivningen i Dominica og den nationale og internationale lovgivning om intellektuel og industriel ejendomsret..

www.emule.TV er hverken vært for eller downloader af indhold. Det letter adgangen, via links til forskellige adresser, hvor indholdet gøres tilgængeligt for brugerne af dets retmæssige ejere.

Indholdet som er knyttet til www.emule.TV er frit tilgængeligt for alle brugere.
www.emule.TV , påtager sig intet ansvar for det indhold, der vises via dette websted.

Under ingen omstændigheder udgør brugerens adgang og navigering af webstedet eller anvendelsen, anskaffelsen og/eller købet af varer eller tjenesteydelser, som udbydes via webstedet, en ophævelse, overdragelse, licens eller en overdragelse af de førnævnte rettigheder - fulde eller delvise - af VIRKSOMHEDEN.

4.2 Al intellektuel ejendomsret er forbeholdt, og det er forbudt at distribuere, ændre, overføre, offentliggøre eller udføre andre aktiviteter, der ikke udtrykkeligt er tilladt i ejerens brugsrettigheder.

Uautoriseret brug af ethvert indhold på webstedet, kan udgøre en overtrædelse af loven om intellektuel ejendomsret og andre gældende love.

5. SIDE BRUG

5.1 Adgang til, navigation og brug af webstedet er på brugerens ansvar, som lover loyalt og samvittighedsfuldt at observere eventuelle supplerende retningslinjer, fremsat af VIRKSOMHEDEN, med hensyn til brug af webstedet samt dets indhold og produkter.

5.2 EWebstedet ÆNDRER KUN STARTSIDEN MED DIN TILLADELSE

Vi ændrer kun startsiden hvis du downloader programmet og accepterer ændringen samt betingelserne og vilkårene for service. Du kan ændre din startside, når du ønsker det. Her er nogle eksempler på hvordan:

1º Gå til www.google.es og nederst på siden ser du knappen "gør google til min startside"
2º I din browser, gå til værktøjer/Internet Options, og her kan du ændre din startside, som du vil.
Hvis det ikke var muligt at ændre startsiden på denne måde, er det fordi antivirus forhindrer det. Du skal midlertidigt slå dit antivirusprogram fra, ændre startsiden og så slutte antivirus til igen.

6. KONTAKT TILLADELSE

6.1 Kommunikation fra VIRKSOMHEDEN til brugeren vil blive gennemført i overensstemmelse med de indgivne kontaktoplysninger.

Brugeren accepterer udtrykkeligt brugen af e-mail som gyldig metode til udveksling af oplysninger og afsendelse af meddelelser.

6.2 I de tilfælde, hvor brugeren sender oplysninger til VIRKSOMHEDEN, giver brugeren bekræftelse, garanti og er enig i, at han/hun har ret til frit at gøre det, og at disse oplysninger ikke krænker loven eller diskriminerer imod nogen tredjepart.

7. PRIVACY POLICY

7.1 I de tilfælde, hvor brugeren giver personlige oplysninger, udføres indsamling og håndtering af disse oplysninger i overensstemmelse med juridiske principper og under tavshedspligt og hemmeligholdelse. VIRKSOMHEDEN har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver ændring, tab, uautoriseret adgang eller beskadigelse af personoplysninger og registrerede oplysninger.

I de tilfælde hvor en e-mail-adresse eller andre former for elektronisk kommunikation gives, tillader brugeren udtrykkeligt anvendelsen af det medium til eventuel korrespondance fra VIRKSOMHEDEN, med henblik på at yde den ønskede service, svare på dine henvendelser, foretage statistiske undersøgelser for at forbedre service, udførelse af administrativt arbejde, og udvikling af kommercielle salgsfremstød og reklame for portalen.

7.2 Brugeren kan påkalde sig ret til at få adgang til, rette, slette og modsætte sig, ved at sende en meddelelse til VIRKSOMHEDENS adresse, der findes i denne juridiske bekendtgørelse, ved at angive den ret som du ønsker at udøve og en fotokopi af brugerens ID eller enhver anden form for identifikation, som loven anerkender som givende attest på brugerens identitet.

7.3 Webstedet bruger cookies, som samler oplysninger om seneste dato og tidspunkt, for brugerens besøg på vores hjemmeside og om sikkerhedskontrol elementer til beskyttede områder.

Brugeren har mulighed for at blokere generation af cookies ved at vælge den relevante indstilling i hans/hendes browser. VIRKSOMHEDEN er ikke ansvarlig for tab af portalens servicekvalitetsniveau ved inaktivering af disse cookies.

8. ANSVAR OG GARANTIER

8.1 På grund af tjenestens karakter kan VIRKSOMHEDEN ikke garantere pålideligheden, anvendeligheden, nøjagtigheden eller hensigtsmæssigheden af hjemmesidens indhold.

Derfor garanterer VIRKSOMHEDEN ikke og tager ikke ansvar for: (i) kontinuitet i indholdet på websiden, (ii) fejlfrit indhold eller fejlfrie produkter, (iii) fravær af virus og/eller andre skadelige komponenter på websiden eller på den brugte server, (iv) sårbarheden af webstedet og/eller uigennemtrænge-ligheden af sikkerheden, som vedtages af webstedet, (v) manglen på brugbarhed eller kvalitet af indhold og produkter på webstedet (vi) eventuel ødelæggelse eller skade forvoldt på dig eller en tredjepart, forårsaget af en person ved overtrædelse af de betingelser, regler og instruktioner, som VIRKSOMHEDEN etablerer på webstedet, eller som følge af overtrædelse af webstedets sikkerhedssystemer.

Ikke desto mindre bekræfter VIRKSOMHEDEN, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger i dens magt, begrænset af teknologien, til at sikre driften af webstedet og for at undgå tilstedeværelsen og overførsel af virus og andre skadelige komponenter til brugerne.

8.2 Hvis brugeren kender til eksistensen af indhold, der er illegalt, eller som kunne indebære en overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, bør han/hun straks melde dette til VIRKSOMHEDEN så de fornødne foranstaltninger kan træffes.

9. LINKS

9.1 Links til andre websider.

I de tilfælde, hvor brugeren på webstedet finder links til andre websider i form af knapper, links, bannere osv., er disse forvaltet af tredjemand. VIRKSOMHEDEN har hverken beføjelse eller de menneskelige eller tekniske hjælpemidler til at vide, kontrollere eller godkende alle de oplysninger, indhold, produkter eller tjenester, som leveres af andre websteder, der opretter links fra webstedet.

Derfor kan VIRKSOMHEDEN ikke påtage sig nogen form for ansvar for ethvert aspekt i forhold til websiderne, der etablerer en forbindelse fra webstedet, specifikt herunder men ikke begrænset til, drift, adgang, filer, informationer, dokumenter, kvaliteten og pålideligheden af deres produkter og tjenesteydelser, deres links og/eller deres indhold, i almindelighed.

I denne henseende bør brugerne straks underrette VIRKSOMHEDEN, hvis de har konkret kendskab til ulovlige aktiviteter, der udføres på disse tredjeparts websider, så VIRKSOMHEDEN kan begynde at deaktivere links til disse websider.

Etablering af enhver form for link fra webstedet til et andet websted, er ikke ensbetydende med, at der er nogen form for forbindelse, samarbejde eller afhængighed mellem VIRKSOMHEDEN og ejeren af det andet websted.

9.2 Links fra andre websider til webstedet.

Hvis en bruger, firma eller websted ønsker at etablere nogen form for link til webstedet skal han/hun/den overholde følgende krav:

* Linket kan kun blive dirigeret til webstedets hjemmeside, medmindre der er udtrykkelig skriftlig tilladelse fra VIRKSOMHEDEN.

* VIRKSOMHEDEN tillader ikke oprettelsen af links til webstedet, fra de websider der indeholder materiale, information eller indhold, som er ulovligt, illegalt, nedværdigende, obskønt, eller som strider mod sædeligheden, den offentlige orden eller sociale normer, der generelt er accepteret .

* VIRKSOMHEDEN har hverken beføjelse eller de menneskelige eller tekniske hjælpemidler til at vide, kontrollere eller godkende alle de oplysninger, indhold, produkter eller tjenester, som leveres af andre websteder, der opretter links fra webstedet.

* VIRKSOMHEDEN påtager sig ikke nogen form for ansvar for ethvert aspekt i forhold til alle websider, som etablerer en forbindelse fra webstedet, specifikt herunder men ikke begrænset til, drift, adgang, filer, informationer, dokumenter, kvaliteten og pålideligheden af deres produkter og tjenesteydelser, deres links og/eller deres indhold, i almindelighed.

10. ÆNDRINGER

10.1 VIRKSOMHEDEN kan delvist eller helt ændre vilkårene og betingelserne fastsat heri og offentliggøre eventuelle ændringer på samme måde som i denne juridiske bekendtgørelse eller ved ethvert andet kommunikationsmiddel rettet til brugerne.

10.2 Anvendeligheden af denne juridiske bekendtgørelse falder derfor sammen med tidspunktet for dens offentliggørelse, indtil den bliver helt eller delvist modificeret, hvorefter den ændrede udgave bliver den nuværende juridiske bekendtgørelse.

10.3 VIRKSOMHEDEN kan på et hvilket som helst tidspunkt, uden forudgående varsel og uanset særlige betingelser, opsige, suspendere eller afbryde adgang til indholdet på siden, uden nogen mulighed for at brugeren kan anmode om erstatning. Efter ophævelsen vil betingelserne for anvendelse i denne juridiske bekendtgørelse fortsat være i kraft.

11. GENERELT

11.1 Hovedpunkterne i de forskellige klausuler er kun informative, og berører, beskriver eller forstærker ikke fortolkningen af den juridiske bekendtgørelse..

11.2 Hvis der er nogen uoverensstemmelse mellem hvad der er etableret i denne juridiske meddelelse og de særlige betingelser for hver specifikke service, har sidstnævnte forrang.

11.3 Hvis en eller flere bestemmelser i denne juridiske bekendtgørelse skulle gøres delvist eller helt ugyldig af en domstol, tribunal eller lovligt administrativt organ, vil den førnævnte ugyldighed ikke påvirke de øvrige bestemmelser i denne juridiske bekendtgørelse.

11.4 VIRKSOMHEDENS manglende udøvelse eller udførelse af en rettighed eller bestemmelse i denne Juridisk meddelelse, udgør ikke et afkald på samme, undtagen ved skriftlig kvittering og aftale.

12. JURISDIKTION

12.1 Forholdet etableret mellem VIRKSOMHEDEN og brugeren er omfattet af bestemmelserne i de eksisterende regler i de relevante love og jurisdiktioner. Men i de tilfælde hvor loven giver mulighed for sandsynligheden af at parterne vil forelægge en retssag, giver VIRKSOMHEDEN og brugeren udtrykkeligt afkald på enhver anden juridisk rettighed, der måtte finde anvendelse, og forelægger enhver uoverensstemmelse og/eller retssag til retterne og tribunalerne i Cerdantola del Vallès, Barcelona, Spain.