Käyttöehdot

1. JOHDANTO JA YRITYKSEN TIEDOT

emuletv

1.1 Tämä teksti sisältää oikeudellisen huomautuksen ja käyttöehdot koskien osoitteessa www.emule.tv sijaitsevan verkkosivun ONEKIT INTERNET, S.L. (tästä eteenpäin YRITYS) käyttöä.

1.2 1.2 ONEKIT INTERNET, S.L. on yritys, jonka toimipaikkana on C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

1.3 Voidaksesi olla tehokkaasti yhteydessä suoraan YRITYKSEEN, käytä yhteydenottolomaketta, joka löytyy seuraavasta osoitteesta:

2. VERKKOSIVUSTON TARKOITUS

2.1 YRITYS tarjoaa tämän verkkosivuston tavoitteenaan antaa kaikille kiinnostuneille henkilöille mahdollisuus ladata emuleTV-ohjelmisto ja käyttää hyväkseen kaikkia sen tarjoamia ominaisuuksia ja palveluita.

2.2 Käyttämällä, selaamalla ja hyödyntämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy tämän oikeudellisen huomautuksen ja käyttöehdot.

Tässä yhteydessä termillä KÄYTTÄJÄ ymmärretään kuka tahansa henkilö, joka käyttää, selaa, hyödyntää tai osallistuu palveluihin tai toimintoihin, ilmaisiin tai maksullisiin, jotka tapahtuvat tällä verkkosivustolla.

2.3 Tämä oikeudellinen huomautus on tarkoitettu säätelemän verkkosivston käyttöä, selaamista ja hyödyntämistä. Tästä huolimatta, YRITYS voi säätää näistä erillisiä erikoistapauksia säätelemään verkkosivustolla käyttäjille tarjottujen tuotteiden tai palveluiden käyttöä, hankkimista tai niihin liittyviä sopimuksia.

Ennen kuin käyttäjä alkaa käyttää, hyödyntää tai hankkia YRITYKSEN tarjoamia tuotteita tai palveluita, käyttäjän tulee huolellisesti lukea YRITYKSEN säätämät niitä koskevat käyttöehdot. Näiden tuotteiden ja palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä on hyväksynyt YRITYKSEN säätämät ehdot, jotka koskevat niiden käyttöä, hankintaa tai niihin liittyviä sopimuksia.

3. KÄYTTÖOIKEUDET

3.1 Pääsy verkkosivustolle on maksutonta. Kuitenkin tapauksissa joissa YRITYKSEN tai kolmansien osapuolten tarjoamaa palvelua ja/tai sisältöä verkkosivustolla koskevat erilliset sopimukset, joista vaaditaan rahallinen korvaus, tästä ilmoitetaan aina kun mahdollista ja kuten on määritetty niitä koskevissa ehdoissa käyttäjälle etukäteen, yksinkertaisessa ja helposti saatavilla olevassa muodossa.

3.2 Mahdolliset tietokoneen aloitussivun suoraa käyttöoikeutta tai sen vaihtamista täksi verkkosivustoksi koskevat pyynnöt, tapauksissa joissa ladatut ohjelmistot julkaistaan tämän verkkosivuston omistamissa elektronisissa materiaaleissa (CD:llä tai ohjelmistoissa), eivät ole millään tavalla yhteydessä ladattujen ohjelmistojen asennukseen tai myöhempään käyttöön.

3.3 Alaikäisten ei ole sallittua käyttää verkkosivustoa ilman etukäteen annettua suostumusta heidän vanhemmiltaan, holhoojiltaan tai muilta laillisilta edustajiltaan, joita pidetään vastuussa kaikista heidän huostassaan olevien alaikäisten toimista, yhtäpitäen olemassaolevien säännösten kanssa. Joka tapauksessa oletuksena on, että alaikäisten käyttäjien pääsy verkkosivustolle tapahtuu heidän vanhempiensa, holhoojiensa tai muiden laillisten edustajiensa etukäteen annetulla suostumuksella.

4. IMMATERIAALIOMAISUUTTA SÄÄTELEVÄT OIKEUDET

4.1 Tätä sivua säätelee Spanish lainsäädäntö ja kansallinen ja kansainvälinen immateriaaliomaisuutta käsittelevä lainsäädäntö.

www.emule.TV ei ylläpidä tai lataa sisältöä; se helpottaa linkkien avulla pääsyä erilaisiin osoitteisiin, joissa sisällön lailliset omistajat tarjoavat sitä käyttäjille.

Sivustolle www.emule.TV linkitetty sisältö on kaikkien käyttäjien käytettävissä ilmaiseksi.
www.emule.tv ei ole missään vastuussa sisällöstä, jota sen verkkosivuston kautta näytetään.

Käyttäjän pääsy verkkosivustolle ja sen käyttö ja/tai sen kautta tarjottujen tuotteiden tai palveluiden käyttö, hankkiminen tai ostaminen ei missään olosuhteissa sisällä YRITYKSEN mainittujen oikeuksien luovutusta, siirtämistä, lisensointia tai myöntämistä, kokonaan tai osissa.

4.2 Kaikki immateriaalioikeudet pidätetään ja on kiellettyä levittää, muokata, siirtää, julkaista tai suorittaa mitä tahansa muita toimintoja, joihin ei ole erikseen annettu lupaa omistajan määrittämissä oikeuksissa.

Verkkosivuston minkä tahansa sisällön luvaton käyttö voi rikkoa immateriaalioikeuksia tai muita aiheeseen liittyviä lakeja.

5. SIVUN KÄYTTÖ

5.1 Verkkosivustolle pääsy ja sen käyttö on käyttäjän vastuulla ja käyttäjä sitoutuu huomioimaan kaikki uudet säännöt joita YRITYS julkaisee koskien verkkosivustoa ja sen sisältöä ja tuotteita.

5.2 Verkkosivu VAIHTAA ALOITUSSIVUA AINOASTAAN SUOSTUMUKSELLASI.

Vaihdamme selaimesi aloitussivua jos lataat ohjelman ja hyväksyt muutoksen sekä käyttöehdot.
Voit vaihtaa aloitussivua milloin haluat, tässä muutamia esimerkkejä:

1º - mene sivulle www.google.fi ja sivun alalaidasta löydät napin "Tee Googlesta aloitussivuni"
2º - selaimessasi mene Internet-asetuksiin ja voit asettaa aloitussivuksesi minkä sivun tahansa.
Jos et voi vaihtaa aloitussivuasi, on mahdollista, että virustorjuntaohjelmasi estää sen. Siinä tapauksessa sinun pitää väliaikaisesti poistaa virustorjunaohjelma käytöstä, vaihtaa aloitussivua ja ottaa virustorjuntaohjelma uudelleen käyttöön.

6. YHTEYDENOTTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

6.1 Yhteydenpito YRITYKSEN ja käyttäjän välillä tapahtuu käyttämällä saatavilla olevia yhteystietoja.

Erityisesti, käyttäjä hyväksyy sähköpostin käytön pätevänä menetelmänä tietojen vaihtamiseen ja yhteydenpitoon.

6.2 Tapauksissa joissa käyttäjä lähettää tietoja YRITYKSELLE, käyttäjä vahvistaa, takaa ja myöntää, että hänellä on oikeus tehdä niin vapaasti, ja että mainitut tiedot eivät riko mitään lakia tai syrji mitään kolmatta osapuolta.

7. YKSITYISYYDENSUOJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

7.1 Tapauksissa joissa käyttäjä luovuttaa henkilökohtaisia tietojaan, näiden tietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu lainmukaisten periaatteiden mukaan ja niitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. YRITYKSELLÄ on käytössä riittävät tietoturvatoimet, jotta vältetään henkilökohtaisten tietojen muunteleminen, katoaminen, luvaton käyttö ja muut vahingot, mitä niille saattaisi aiheutua.

Tapauksissa, joissa sähköpostiosoite tai muu väline elektroniseen yhteydenottoon on saatavilla, käyttäjä antaa suostumuksensa tällaisten välineiden käyttämiseen kaikenlaiseen viestintään YRITYKSELTÄ, jonka tarkoituksena on tarjota pyydetyt palvelut, vastata kysymyksiin, suorittaa tilastollisia tutkimuksia palvelun parantamiseksi, suorittaa ylläpidollisia toimenpiteitä ja kehittää kaupallisia kampanjoita ja mainostusta verkkosivustoon liittyen.

7.2 Käyttäjällä on oikeus päästä käsiksi, oikaista, peruuttaa ja vastustaa, jota voidaan käyttää lähettämällä viestejä YRITYKSEN osoitteeseen jonka tämä oikeudellinen huomautus sisältää, viitaten lain takaamaan oikeuteen halutessasi pyytää valokopiota käyttäjän henkilöllisyystodistuksesta tai muuta varmennusta tämän henkilöllisyydestä

7.3 Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä, jotka keräävät tietoa viimeisestä kellonajasta ja päivämäärästä jolloin käyttäjä on vieraillut verkkosivustolla sekä tietoturvan valvontaelementtejä liittyen rajoitetuille alueille pääsyyn.

Käyttäjällä on mahdollisuus torjua evästeiden luominen valitsemalla sopiva asetus selaimessaan. YRITYS ei ole vastuussa verkkosivuston palvelutason mahdollisesta heikentymisestä, joita evästeiden käytöstä poistaminen voi aiheuttaa.

8. VASTUUT JA TAKAUKSET

8.1 Palvelun luonteen johdosta YRITYS ei voi taata verkkosivuston kautta tarjotun sisällön luotettavuutta, käyttökelpoisuutta, todenmukaisuutta tai asianmukaisuutta.

Täten YRITYS ei takaa eikä ole vastuussa (i) verkkosivuston toiminnan jatkuvuudesta; (ii) sisällön tai tuotteiden virheettömyydestä; (iii) siitä ettei verkkosivusto tai sen tarjoamat palvelut sisällä viruksia ja/tai muita haitallisia komponentteja; (iv) verkkosivuston haavoittumattomuudesta ja/tai sen turvallisuusmenetelmien vankkumattomuudesta; (v) verkkosivuston sisällön ja tuotteiden käyttökelpoisuudesta tai suorituskyvystä; (v) mistään vahingoista tai haitasta, sinulle tai kolmansille osapuolille, jotka aiheutuvat kenestä tahansa joka rikkoo YRITYKSEN verkkosivuillaan asettamia sääntöjä, ehtoja tai ohjeita tai jotka johtuvat verkkosivun turvallisuusjärjestelmien väärinkäytöstä.

Tästä huolimatta, YRITYS vakuuttaa, että se on ottanut käyttöön kaikki mahdolliset teknologian sallimat toimet varmistaakseen verkkosivuston toiminnallisuuden ja estääkseen virusten ja muuden haitallisten komponenttien olemassaolon ja niiden välittymisen käyttäjälle.

8.2 Jos käyttäjä on tietoinen mistään sisällöstä, joka on luvatonta, laitonta tai joka saattaa rikkoa immateriaalioikeuksia, hänen tulee ilmoittaa tästä YRITYKSELLE välittömästi, jotta se voi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin.

9. LINKIT

9.1 Linkit muille verkkosivustoille

Tapauksissa joissa käyttäjä löytää verkkosivustolta linkkejä muille verkkosivuille nappuloiden, linkkien tai bannereiden muodossa, nämä muut verkkosivut ovat kolmansien osapuolien hallinnassa. YRITYKSELLÄ ei ole mahdollisuuksia tai valtuuksia tuntea, hallita tai hyväksyä kaikkea tietoa, sisältöä, tuotteita tai palveluita, joita on tarjolla verkkosivustolta linkitetyillä muilla sivustoilla.

Niin ollen YRITYS ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta liittyen mihinkään verkkosivuun, johon sen omalta verkkosivustolta pääsee linkkien kautta, sisältäen, mutta ei rajoittuen, näiden verkkosivujen toiminta; niille pääsy; niiden sisältämät tiedot, tiedostot ja asiakirjat; niiden sisältämien tuotteiden ja palveluiden laatu ja luotettavuus sekä niiden sisältämät linkit ja/tai mikä tahansa muu sisältö.

Tämän huomioiden, jos käyttäjällä on tietoa mistään laittomasta toiminnasta, jota näiden kolmansien osapuolten verkkosivuilla tapahtuu, heidän tulee ilmoittaa tästä YRITYKSELLE välittömästi, jotta se voi ryhtyä toimiin näille sivulle johtavien linkkien poistamiseksi.

Verkkosivustolta toisille sivuille johtavien linkkien olemassaolo ei ole merkki siitä, että näiden sivujen omistajien ja YRITYKSEN välillä olisi minkäänlaista yhteyttä, yhteistyötä tai riippuvuutta.

9.2 Linkit muilta sivuilta verkkosivustolle.

Jos käyttäjä, yritys tai verkkosivu haluaa luoda linkin YRITYKSEN verkkosivustolle, tulee sen noudattaa seuraavia vaatimuksia:

* Linkki saa olla suunnattu ainoastaan verkkosivuston pääsivulle, paitsi tapauksissa, joissa YRITYS on antanut erillisen kirjallisen suostumuksen muunlaisiin linkkeihin.

* YRITYS ei anna lupaa luoda verkkosivustolleen linkkejä sivuilta, jotka sisältävät materiaalia, tietoa tai sisältöä, joka on laitonta, halventavaa, epäsiveellistä tai joka rikkoo yleistä moraalia, järjestystä tai muita yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjä normeja.

* YRITYKSELLÄ ei ole mahdollisuuksia tai valtuuksia tuntea, hallita tai hyväksyä kaikkea tietoa, sisältöä, tuotteita tai palveluita, joita on tarjolla sivuilla, joilta menee linkkejä sen verkkosivustolle.

* Niin ollen YRITYS ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta liittyen mihinkään verkkosivuun, josta menee linkkejä sen omalle sivustolle, sisältäen, mutta ei rajoittuen, näiden verkkosivujen toiminta; niille pääsy; niiden sisältämät tiedot, tiedostot ja asiakirjat; niiden sisältämien tuotteiden ja palveluiden laatu ja luotettavuus sekä niiden sisältämät linkit ja/tai mikä tahansa muu sisältö.

10. MUUTOKSET

10.1 YRITYS voi muuttaa tässä asetettuja käyttöehtoja, osittain tai kokonaisuudessaan, ja julkaista tällaiset muutokset samalla tavalla kuin tässä oikeudellisessa huomautuksessa tai ottamalla käyttäjiin yhteyttä muilla tavoilla.

10.2 Näin ollen tämän oikeudellisen huomautuksen sovellettavuus koskee siis aikaa sen tiedoksiannosta siihen asti, kun sitä on osittain tai kokonaan muutettu, jolloin muutetusta versiosta tulee voimassaoleva oikeudellinen huomautus.

10.3 YRITYS, riippumatta erityisistä olosuhteista, voi milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta päättää, keskeyttää tai lopettaa pääsyn verkkosivuston sisältöön, ilman että käyttäjällä on mitään mahdollisuutta vaatia korvauksia. Tällaisen tapahtuman yhdessä tässä oikeudellisessa huomautuksessa määritellyt käyttöehdot pysyvät edelleen voimassa.

11. YLEISTÄ

11.1 1 Sopimuskohtien otsikot ovat ainoastaan ilmoitusluonteisia eivätkä ne vaikuta, kuvaa tai laajenna oikeudellisen huomautuksen tulkintaa.

11.2 Jos tässä oikeudellisessa huomautuksessa säädetyn ja jokaiselle palvelulle erikseen säädettyjen ehtojen välillä on mitään eroavaisuuksia, tällöin jälkimmäinen on ohittaa ensimmäisen.

11.3 Jos mikä tahansa ehto tai ehdot tässä oikeudellisessa huomautuksessa todettaisiin mitättömäksi, kokonaisuudessaan tai osaksi, minkä tahansa oikeuden, tuomioistuimen tai viranomaisen toimesta, tämä pätemättömyys ei vaikuta muihin tässä oikeudellisessa huomautuksessa määritettyihin ehtoihin.

11.4 Jos YRITYS epäonnistuu jonkin tässä oikeudellisessa huomautuksessa määritellyn oikeuden tai ehdon toimeenpanemisessa, tätä ei tule pitää tästä oikeudesta tai ehdosta luopumisena, paitsi jos tästä on etukäteen sovittu kirjallisesti.

12. HALLINTOALUE.

12.1 Käyttäjän ja YRITYKSEN välille syntyvää suhdetta säätelevät voimassaolevan lainsäädännön määräämät ehdot. Kuitenkin tapauksissa, joissa laki tarjoaa osapuolille mahdollisuuden hakea laillista oikaisua, YRITYS ja käyttäjä, nimenomaisesti luopuen muista asiaa mahdollisesti koskevista laillisista oikeuksista, antavat mahdolliset erimielisyydet ja/tai riita-asiat tiedoksi Cerdanyola del Vallès tuomioistuimelle.