Termen en voorwaarden

1. 1. INTRODUCTIE EN BEDRIJFS INFORMATIE

emuletv

1.1 Dit vormt de Wettelijke Notitie en Gebruikerstermen die toegang, naviagetie en gebruik van de website ONEKIT INTERNET, S.L. beheren (vanaf hier HET BEDRIJF genoemd), gevestigd bij de URL www.emule.tv.

1.2 ONEKIT INTERNET, S.L. is is een bedrijf, wiens geregistreerd kantoor gevestigd is in C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

1.3 1.3 Om direct en effectief het HET BEDRIJF te communiceren, ga naar het contact formulier via de volgende link:

2. DOEL EN NUT VAN DE WEBSITE

2.1 De Web Site is beschkbaar gemaatk door HET BEDRIJF met als doel, dat alle geïnteresseerde personen het eMuleTV software kunnen downloaden en hierbij de kenmerken kunnen gebruiken tezamen de diensten die hierbij geleverd worden.

2.2 Door de Website toe te treden, te browsen en te gebruiken accepteerd de gebruiker deze Wettelijke Aankondiging en Gebruikerstermen.

In dit geval, is het begrepen dat de term GEBRUIKER naar elk person verwijst die de website binnentreedt, browst, gebruikt of in diensten en aktiviteiten meedoet, vrij of bezwaarlijk, hierop uitgevoerd.

2.3 Deze Wettelijke Aankondiging is bedoeld om toegang tot de Website te reguleren, te navigeren en te gebruiken. Desondanks, kan HET BEDRIJF speciale condities vaststellen, behalve deze, die het gebruik, verwerving en/of contractuering van producten of diensten die aan gebruikers aangeboden worden regelen via de Website.

2.4 Vòòr het gebruiken, verwerven en/of contractuering van goederen of diensten aangeboden door HET BEDRIJF, dient de Gebruiker de geleverde voorwaarden door HE BEDRIJF nauwkeurig lezen, waar toepasselijk. Het gebruik, verwerving en/of aankop van zulke producten en diensten, duidt acceptatie aan van de gereguleerde en door het BEDRIJF uitgegeven voorwaarden geaccepteerd zijn in geval van zulk gebruik, verwerving of contractuering.

3. TOEGANG

3.1 Toegang tot de Website is kosteloos. Desondanks, in gevallen waar diensten en/of inhoud, aangeboden door HET BEDRIJF of derde partijen, beschikbaar gemaakt zijn door de Website, die onderhevig zijn aan voorgaande contractuerende diensten en/of inhoud en betaling of een monetair bedrag, zal het, waar toepasselijk, zoals vastgetsteld in de relevante Voorwaarden, aan de gebruiker voorheen bekendgemaakt worden, in een duidelijk en gemakkelijk toegankelijk formulier.

3.2 De vraag voor directe toegang of verandering op uw thuis pagina van uw computer naar de Website, in gevallen waar gedownloade software uitgegeven is binnen electronische bronnen in bezit van deze Website (op CD of software), zal in geen geval gelinkt worden aan de installatie van of het hierna volgend gebruik en genot van de gedownloade software.

3.3 Het is verboden voor minderjarigen om de Website te betreden, zonder de voorgaande uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk gehouden zullen worden voor welke handeling dan ook uitgevoerd door de minderjarigen in hun zorg, in overeenstemming met de bestaande regelende kader.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN

4.1 Deze Website is gereguleerd door Spanish wetten en door nationale en international wetgeving op intellectueel eigendom.

www.emule.TV host of download geen inhoud; het vergemakkelijkt toegang, via links, naar verschillende addressen waar inhoud beschikbaar is gemaakt voor gebruikers door hun wettelijke eigenaren.

De inhoud gelinkt naar www.emule.TV is vrijuit toegankelijk voor alle gebruikers.
www.emule.tv neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud weergegeven door middle van zijn website.

Onder geen enkele omstandigheid zal de gebruiker’s toegang en navigatie van de Website of het gebruik, verwerving en/of aankoop van produkten of diensten aangeboden door middel van de Website, een schriftelijke verklaring van afstand, uitwisseling, licentie of een gedeeltelijk of volledig geschenk vormen van genoemde rechten als deel van HET BEDRIJF.

4.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten zijn voorbehouden, en het is verboden om te verspreiden, aan te passen, veranderen, uit te wisselen, uit te geven of elk ander aktiviteit te presteren die niet expliciet geautorizeerd is door de exploiterende rechten van de eigenaar.

Ongeautorizeerd gebruik van welk inhoud van de Website dan ook kan een schending van de wet op intellectueel eigendomsrechten en elk ander toepasselijke wet vormen.

5. PAGINA GEBRUIK

5.1 De toegang, navigatie en gebruik van de Website is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die trouw en ijverig belooft elk additioneel richtlijn uitgezet door HET BEDRIJF waar te nemen, aangaande het gebruik van de Website evenals zijn inhoud en producten.

5.2 De Website VERANDERT DE THUIS PAGINA ALLEEN MET UW TOESTEMMING.

We hebben net de thuis pagina verandert indien u de applicatie download en de verandering accepteerd en de voorwaarden en termen van dienst. U kunt uw thuis pagina wanneer u ook wilt veranderen, enkele voorbeelden hoe het moet:

1º ga naar www.google.es en beneden de pagina ziet u een knop die google uw thuispagina maakt “maak google uw thuispagina”.
2º in uw browser ga naar tools / internet opties en u kunt uw thuis pagina veranderen naar welke u ook wilt.
Indien het niet mogelijk was om de thuis pagina van dit formulier te verwijderen is het omdat het virus tegengaat. U moet uw antivirus tijdelijk uitzetten, de thuispagina veranderen en de antivirus herstarten.

6. CONTACT TOESTEMMING

6.1 Communicatie van HET BEDRIJF naar de Gebruiker toe zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de geleverde contact informatie.

De Gebruiker accepteerd expliciet het gebruik van emails als de geldige method voor de uitwisseling van informatie en de versturing van communicatie.

6.2 In gevallen waar de Gebruiker de informatie naar HET BEDRIJF stuurt, affirmeert, garandeert en accordeert de Gebruiker dat hij/zij de rechten heeft om dit vrijuit te doen, en dat genoemde informatie geen enkele wet overtreedt nog tegen welke derde partij dan ook discrimineert.

7. PRIVÉ BELEID

7.1 In gevallen waar de gebruiker persoonlijke informatie verschaft, wordt de verzameling en omgang met deze informatie uitgevoerd volgens wettelijke principles, en zijn onderhevi aan vertrouwelijkheid en geheimhouding. Het BEDRIJF heeft passende maatregelen genomen om welke verandering, verlies, ongeautorizeerde toegang of schade aan persoonlijke data en geregistreerde informatie dan ook tegen te gaan.

In gevallen waar een email adres of andere middelen van electronische communicatie is verschaft, geeft de gebruiker expliciet autorizatie om zulk medium te gebruiken voor welk mogelijke correspondentie van het bedrijf dan ook, met als doel de vereiste diensten te verschaffen, beantwoordend aan uw inlichtingen, statistische studies uit te voeren om de dienst te verbeteren, het verrichten van administratieve taken en het ontwerpen van commerciëele promoties en advertenties gerelateerd aan het portaal.

7.2 De Gebruiker heeft het recht van toegang, verbetering, annuleren en zich verzetten, welke uitgevoerd mag worden door communicatie te sturen naar het adres van het Bedrijf die in deze wettelijke notitie bijgesloten is, het recht aangevend die u wilt uitoefenen en een kopie van het gebruikers’ ID of welke andere vorm van identificatie die door de wet erkend wordt waarbij de aanvrager’s identiteit officieel verklaard wordt.

7.3 De Website gebruikt cookies, die informatie verzamelt over de laatste datum en tijd dat de gebruiker onze website bezocht heeft en veiligheids controle elementen naar begrensde gebieden.

De gebruiker heeft de optie om de generering van cookies te blokkeren door de geschikte optie in zijn/haar browser te selecteren. HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor het verlies van de portaal’s kwaliteit dienst vanwege de deactivatie van deze cookies.

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES

HET BEDRIJF kan de betrouwbaarheid, bruikbaarheid, nauwkeurigheid of geschiktheid niet garanderen van de inhoud die gegeven wordt dmv van de website, gezien de natuur van de dienst.

Daarom, geeft HET BEDRIJF geen garantie en is niet verantwoordelijk voor: (i) de continuiteit van de inhoud op de Website; (ii) de afwezigheid van fouten in genoemde inhoud of producten; (iii) de afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten op de Website of de server die het levert; (iv) de onkwetsbaarheid van de Website en/of de ondoorgrondelijkheid van de veiligheids maatregelen aangenomen door de Website; (v) het gebrek aan bruikbaarheid of prestatie van de inhoud en producten op de Website; (vi) welke schade of kwaad aan u, of een derde partij, veroorzaakt door welke person dan ook die de voorwaarden, regels en instructies schendt die HET BEDRIJF op de Website vastgesteld heeft of veroorzaakt door de schending van de Website’s veiligheids systemen.

Desondanks, bevestigd HET BEDRIJF dat het alle noodzakelijke maatregelen en technologische limieten binnen zijn macht heeft genomen om de funktioneren van de Website te verzekeren en de aanwezigheid en uitwisseling van virussen en andere schadelijke componenten voor Gebruikers te vermijden.

8.2 Indien de Gebruiker kennis heeft van het bestaan van welke inhoud dan ook die ongeoorloofd, illegaal of tegen de wet is, of die een infractie kan betekenen van intellectuele eigendomsrechten, zal hij/zij het BEDRIJF meteen op de hoogte moeten stellen zodat passende aktie genomen kan worden..

9. LINKS

9.1 Links naar andere Web pagina’s In gevallen waar de Gebruiker links vind naar andere web pagina’s op de Website in de vorm van knoppen, links, banners enz., worden deze beheerd door derde partijen. HET BEDRIJF heeft geen menselijke of technische macht om alle informatie, inhoud, produkten of diensten te kennen, controleren of goedkeuren die door andere websites geleverd worden en die opgezette links hebben binnen de Website.

Daarom, kan HET BEDRIJF geen enkele type verantwoordelijkheid aannemen voor welk aspect dan ook gerelateerd aan welke webpagina dan ook die een link opgezet heeft vanuit de Website, inclusief specifiek maar niet gelimiteerd aan, zijn operatie, toegang, bestanden, informatie, documenten, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn produkten en diensten, zijn links en/of welke inhoud dan ook, in het algemeen.

In dit aspect, indien gebruikers echte kennis hebben van welke onwettige aktiviteit dan ook uitgevoerd op deze derde partij webpagina’s, moeten ze het BEDRIJF meteen op de hoogte stellen zo dat ze voort kunnen gaan met het uitsluiten van de links naar zulke webpagina’s.

De opzetting van welke type link dan ook vanuit de Website naar een andere website impliceert niet dat er welke type relatie, samenwerking of afhankelijkheid bestaat tussen het BEDRIJF en de eigenaar van de andere website.

9.2 Links van andere Web pagina’s naar de Website.

Indien welke gebruiker, bedrijf of website dan ook welke type link dan ook naar de Website wil opzetten, moet hij/zij/ze zich houden aan de volgende bepalingen:

* De link kan alleen gericht worden naar de Website’s thuispgaina, behalve als er een uitdrukkelijk schriftelijke autorizatie is van het BEDRIJF.

* HET BEDRIJF autorizeerd geen opzetting van links naar de Website van webpagina’s die materiaal, inhoud of informatie bevatten, die ongeoorloofd, illegaal, vernederend en obsceen zijn of die tegen moreel, publieke order of sociale normen gaan die algemeen geaccepteerd zijn.

* HET BEDRIJF heeft geen macht, menselijke of technische middelen om alle informatie, inhoud, produkten en diensten te kennen, controleren of goedkeuren die door andere websites geleverd worden die opgezette links hebben naar de Website.

* HET BEDRIJF neemt geen enkele type verantwoordeiljkheid aan voor welk aspect dan ook gerelateerd aan de website die links opgezette heeft naar de Website, specifiek inclusief maar neit gelimiteerd aan, zijn operatie, toegang, bestanden, informatie, documenten, kwaliteit of betrouwbaarheid van zijn produkten en diensten, zijn links en/of welke van zijn inhoud dan ook in het algemeen.

10 MODIFICATIES

10.1 HET BEDRIJF kan termen en voorwaarden aanpassen die hierin aangegeven zijn, een gedeelte of helemaal, en welke verandering dan ook op dezelfde wijze publiceren zoals het verschijnt in deze Wettelijke Notitie of bij welke andere wijze van communicatie gericht aan de Gebruikers.

10.2 De toepasbaarheid van deze Wettelijke Notitie valt daarom samen, met de tijd van zijn publicatie, tot het punt dat het volledig of gedeeltelijk aangepast is, waarbij de aangepaste versie de actuele Wettelijke Notitie wordt.

10.3 HET BEDRIJF, ongeacht van speciale condities, mag toegang naar de inhoud van de pagina ten alle tijden beïndigen, schorsen of afbreken zonder voorgaande notitie, zonder welke mogelijkheid dan ook voor de gebruiker om compensatie aan te vragen. Bij zulke beïndiging, zullen de gebruikerstermen uitgezet in deze Wettelijke Notitie van effect blijven.

11 ALGEMEEN

11.1 De titels van de verschillende clausules zijn alleen informatief, en affecteren, beschrijven of breiden de interpretative van de Wettelijke Notitie niet uit.

11.2 Indien er discrepanties bestaan tussen wat opgezet is in deze Wettelijke Notitie en de speciale condities van elke specifieke dienst, zal de laatste zegevieren.

11.3 Indien welke voorziening of voorzieningen dan ook in deze Wettelijke Notitie nietig en ongeldig moesten zijn beschouwd, gedeeltelijk of geheel, door welke Rechtshof, Tribunaal of rechtsmatige administratiee lichaam, zal genoemde nietigheid of ongeldigheid de andere voorzieningen van deze Wettelijke Notitie niet affecteren.

11.4 HE BEDRIJF’s mislukking om welk recht of voorziening dan ook uitgezet in deze Wettelijke Notitie uit te oefenen of uit te voeren vormt geen afstand van recht van hetzelfde, behalve bij schriftelijke erkenning en overeenkomst.

12 RECHTSBEVOEGDHEID

12.1 De relatie opgericht tussen HET BEDRIJF en de Gebruiker is beheerd door de voorzieningen van bestaande regels van toepasbare wetten en rechtsbevoegdheid. Desondanks, in gevallen waar de wet de waarschijnlijkheid levert aan de partijen om voor een rechtelijke recht in te dienen, zullen HET BEDRIJF en de Gebruiker, expliciet afstand doend van welk ander wettelijk recht dat toepasselijk kan zijn, deze controversie en/of litigatie indienen aan de attentie van het Rechtshof en Tribunaals van Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.