Juridiske betingelser

1. 1. INTRODUKSJON OG INFORMASJON OM SELSKAPET

emuletv

1.1 Dette omfatter den Rettslige Informasjon og Vilkår for Bruk i forhold til tilgang, navigering og bruk av nettstedet ONEKIT INTERNET, S.L. (heretter SELSKAPET) som finnes på nettside-adressen www.emule.tv

1.2 ONEKIT INTERNET, S.L. er et selskap med registrert kontor beliggende i C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

1.3 For direkte og effektiv kommunikasjon med SELSKAPET, kan kontakt-skjemaet letes opp via den følgende lenken:

2. 2. NETTSTEDETS MÅL OG FORMÅL

2.1 1 Nettstedet er gjort tilgjengelig av SELSKAPET med det formål at enhver som måtte være interessert, kan laste ned programvaren til eMuleTV og i tillegg benytte seg av de egenskaper og tjenester som følger med dette.

2.2 Ved å gå inn på, titte på og bruke nettstedet har brukeren allerede akseptert denne Rettslige Informasjon og Vilkår for Bruk.

I denne sammenheng forstås ordet BRUKER som enhver person som går inn på, titter på, bruker eller deltar i aktiviteter og tjenester, gratis eller prisbelagt, som utføres på Nettstedet.

2.3 Hensikten med denne Rettslige Informasjonen er å regulere tilgang, navigering og bruk av Nettstedet. I tillegg til denne kan imidlertid SELSKAPET opprette spesielle vilkår for å styre bruk, ervervelse og/eller kontraktbetinget bruk av produkter og tjenester tilbydd brukere av dette Nettstedet.

Før bruk, ervervelse og/eller kontraktoppnåelse av produkter eller tjenester tilbydd av SELSKAPET, må BRUKEREN lese nøye de forelagte betingelser, der dette er pålagt av SELSKAPET. Bruk, ervervelse og/eller kjøp av slike produkter og tjenester innbefatter samtykke med betingelsene som er regulert og offentliggjort av SELSKAPET til benyttelse ved slik bruk, ervervelse eller kontraktoppnåelse.

3. TILGANG

3.1 Tilgang til Nettstedet er gratis. Imidlertid, i tilfeller der tjenester og/eller innhold, tilbydd av SELSKAPET eller tredje parter, er gjort tilgjengelige gjennom Nettstedet, og disse er bundet opp til allerede kontraktbetingede tjenester og/eller innhold samt betalingsvilkår, skal dette, i de tilfeller og som bestemt i de relevante Betingelser, være offentliggjort for brukeren på forhånd, på en klar og lettfattelig måte.

3.2 I de tilfeller hvor nedlastet programvare er publisert innenfor elektroniske ressurser eid av Nettstedet (på CD eller programvare), skal forespørselen om direkte tilgang eller forandring av din datamaskins Hjemmeside til den av Nettstedet, på ingen måte relateres til installeringen eller den følgende bruk av den nedlastede programvaren.

3.3 Det er forbudt for mindreårige å ha tilgang til Nettstedet uten uttrykkelig tillatelse av foreldre, foresatte eller rettslig representerte som skal betraktes som ansvarlige for hvilke som helst handlinger utført av mindreårige under deres beskyttelse, og i samsvar med det eksisterende regulativ rammeverk. I ethvert tilfelle vil det bli tatt for gitt at når en mindreårig har tilgang til Nettstedet, har dette skjedd under uttrykkelig samtykke av foreldre, foresatte eller rettslig representerte.

4. RETTIGHETER ETTER LOV OM INTELLEKTUEL EIENDOM

4.1 Dette Nettstedet ligger under Spanish lov og under nasjonal og internasjonal lovgivning om intellektuell eiendom.

www.emule.TV hverken har eller laster ned innhold; det muliggjør tilgang via lenker til diverse adresser hvor legitimerte eiere gjør innhold tilgjengelig for brukere.

Innholdet som er lenket til www.emule.TV, er fritt tilgjengelig for alle brukere.
www.emule.tv har intet ansvar for innholdet som det viser gjennom sitt Nettsted.

Ikke under noen omstendighet skal brukers tilgang og navigering på Nettstedet, ei heller bruken, ervervelsen og/eller kjøp av produkter og tjenester tilbydd gjennom dette Nettstedet, utgjøre avkall, overføring, lisens eller bevilling av delvis eller fulle rettigheter fra SELSKAPETS side.

4.2 Alle rettigheter i forhold til lov om intellektuell eiendom reservert. Det er dessuten ulovlig å distribuere, modifisere, forandre, publisere eller utføre enhver annen aktivitet som ikke allerede er spesifikt autorisert gjennom eierens rettigheter til slik anvendelse.

Ikke-autorisert bruk av et hvilket som helst innhold på dette Nettstedet kan bety en krenkelse av lov om intellektuell eiendom og andre relevante lover.

5. BRUK AV NETTSIDE

5.1 Tilgang, navigering og bruk av Nettstedet er brukerens ansvar. Denne lover fast og helt å overholde alle ytterlige retningslinjer i forhold til bruken av Nettstedet samt innhold og produkter, som framsatt av SELSKAPET.

5.2 Nettstedet FORANDRER DIN HJEMMESIDE KUN MED DIN TILLATELSE

Vi forandrer din Hjemmeside kun dersom du laster ned programmet og du tillater slik forandring samt at du samtykker med bruksbetingelser og vilkår. Du kan forandre Hjemmesiden din når du måtte ønske; noen eksempler på hvordan, er :

1º - gå til www.google.es. Nederst på siden finner du en tast som sier ”gjør Google til min hjemmeside”.
2º - på din nettleser, gå til verktøy/innstillinger for Internett og du kan forandre Hjemmesiden din til det du måtte ønske.
Hvis du ikke lykkes med å forandre Hjmmesiden ved hjelp av disse, beror dette på antivirus-programmet. Du vil trenge å midlertidig koble ut dette programmet, forandre Hjemmesiden og deretter igjen koble til antivirus-programmet.

6. TILLATELSE TIL KONTAKT

6.1 Kommunikasjon fra SELSKAPET til Brukeren vil foregå i samsvar med den gitte kontakt-informasjon.

Brukeren gir uttrykkelig tillatelse til at e-post brukes som gyldig metode for utveksling av informasjon og som medium for kommunikasjon.

6.2 I de tilfeller Brukeren sender informasjon til SELSKAPET, bekrefter, garanterer og samtykker Brukeren med at han/hun har rett til å fritt gjøre dette og at den gitte informasjon ikke bryter noen lov eller diskriminerer en tredje part.

7. PERSONVERN

7.1 I de tilfeller der Brukeren tilveiebringer personlige opplysninger, er innhenting og behandling av denne informasjonen utført i samsvar med lovlige prinsipper og underlagt plikten til konfidensialitet og taushet. For å unngå endringer, tap og ikke-autorisert tilgang eller skade på personlige opplysninger og registrerings-informasjon, har SELSKAPET adoptert adekvate sikkerhetsmessige forholdsregler.

I tilfeller der en e-postadresse eller annen elektronisk kommunikasjonsmetode er oppgitt, gir Brukeren eksplisitt autorisasjon til at dette medium brukes til enhver korrespondanse fra SELSKAPETS side, med det formål å tilveiebringe de trengte tjenester, svare på dine spørsmål, utføre statistikk-studier for å bedre tjenesten, utføre administrative tjenester og utvikle kommersielle promosjoner og avertering relatert til portalen.

7.2 Brukeren har rett til tilgang, rettelser, kansellering og protester som kan utføres ved å sende slik kommunikasjon til SELSKAPETS adresse gitt i denne Rettslige Notis, med anvisning om hvilke rettigheter du ønsker å utøve og en fotokopi av Brukerens ID eller annen form for lovlig identifikasjon som bekrefter søkerens identitet.

7.3 Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) som samler informasjon vedrørende siste dato og tidspunkt for brukerens besøk på vårt Nettsted og elementer for sikkerhetskontroll i forhold til avgrensede områder.

Brukeren har mulighet til å blokkere frambringelsen av informasjonskapsler ved å velge det passende alternativ på hans/hennes nettleser. SELSKAPET er ikke ansvarlig for tap av portalens tjeneste-kvalitet med bakgrunn i de-aktivering av disse informasjonskapslene.

8. ANSVAR OG GARANTIER

8.1 På basis av tjenestens natur, kan SELSKAPET ikke garantere påliteligheten, nytten, nøyaktigheten eller relevansen av innholdet som gis gjennom dette nettstedet.

SELSKAPET kan derfor ikke garantere, og er ikke ansvarlig for: (i) sammenhengen av innhold på Nettstedet; (ii) feilfritt innhold og produkter; (iii) fravær av virus og/eller andre ødeleggende komponenter på Nettstedet eller på nettverkstjeneren som det tilbyr; (iv); uangripeligheten til Nettstedet og/eller uinntakeligheten av sikkerhets- tiltakene adoptert av Nettstedet; (v) manglende nytte eller ytelse med hensyn til innhold og produkter på Nettstedet; (vi) enhver ødeleggelse eller skade påført deg eller en tredje part, av hvem som helst som måtte bryte betingelsene, reglene og instruksjonene som SELSKAPET etablerer på Nettstedet eller er påført gjennom overtredelse av Nettstedets sikkerhetssystem.

Til tross for dette bekrefter SELSKAPET at det har tatt i bruk alle nødvendige forhåndsregler innenfor sin makt og teknologiske begrensninger for å trygge funksjonen av Nettstedet og unngå tilstedeværelse og overføring av virus og andre komponenter som kan skade Brukeren.

8.2 Dersom brukeren har kjennskap til tilstedeværelse av innhold som er utillatelig, ulovlig eller mot loven, eller som kan bety brudd på rettighetene til intellektuell eiendom, bør han/hun øyeblikkelig informere SELSKAPET slik at passende tiltak kan bli utført.

9. LENKER

9.1 Lenker til andre Nettsider

I de tilfeller der Brukeren finner lenker til andre nettsider på NETTSTEDET, i form av taster, lenker, bannere osv. vil disse være regulert av tredje parter. Det er ikke i SELSKAPETS makt, ei heller har det menneskelig eller teknisk mulighet til å vite, kontrollere og godkjenne all den informasjon, innhold, produkter og tjenester som tilbys av andre nettsteder med opprettede lenker fra NETTSTEDET.

SELSKAPET kan derfor ikke påta seg noe som helst slags ansvar for noe aspekt relatert til noe nettsted som oppretter en lenke fra NETTSTEDET, spesielt med hensyn til, men ikke avgrenset til, dets operasjon, tilgang, filer, informasjon, dokumenter, kvalitet og påliteligheten til dets produkter og tjenester, dets lenker og/eller dets innhold generelt.

Dersom Brukere i denne sammenheng har kjennskap til hvilke som helst ulovlige aktiviteter utført på nettsidene til disse tredje partene, bør de øyeblikkelig informere SELSKAPET slik at det kan kutte lenkene til slike nettsider.

Opprettelsen av en lenke fra NETTSTEDET til et annet nettsted betyr ikke at det finnes noe som helst forhold, samarbeid eller avhengighet mellom SELSKAPET og eieren av det andre nettstedet.

9.2 2 Lenker fra andre Nettsider til NETTSTEDET

Dersom en bruker, et selskap eller nettsted ønsker å etablere en lenke til NETTSTEDET, må han/hun/det rette seg etter de følgende avtaler:

* Lenken kan kun opprettes til NETTSTEDETS Hjemmeside; unntatt er om det foreligger en uttrykkelig skriftlig autorisasjon fra SELKAPTES side.

* SELSKAPET autoriserer ikke opprettelsen av lenker til NETTSTEDET fra de nettstedene som inneholder materiale, informasjon eller innhold som er utillatelig, ulovlig, nedverdigende og uanstendig eller som går mot moral, offentlig orden og generelt aksepterte sosiale normer.

* Det er ikke i SELSKAPETS makt, ei heller har det menneskelig og teknologisk mulighet til å vite, kontrollere eller godkjenne all den informasjon, de produkter og tjenester som tilbys av andre nettsteder som har etablert lenker til NETTSTEDET

* SELSKAPET har ikke noe som helst ansvar for noe som helst aspekt i forhold til nettstedet som etablerer denne lenken til NETTSTEDET, spesielt med hensyn til, men ikke begrenset til, dets operasjon, tilgang, informasjon, dokumenter, kvalitet eller pålitelighet til dets produkter og tjenester, dets lenker og/eller ethvert innhold generelt.

10. MODIFIKASJONER

10.1 Det er i SELSKAPETS makt å modifisere, delvis eller helt, de vilkår og betingelser som her er fastsatt samt å offentliggjøre enhver forandring på samme vis som de kommer fram i denne Rettslige Informasjon eller gjennom en hvilken som helst annen type kommunikasjon med Brukeren.

10.2 Anvendeligheten av denne Rettslige Informasjon faller derfor sammen med tidspunktet for utgreiing og inntil tidspunktet det er helt eller delvis modifisert; ved hvilket tidspunkt den modifiserte utgaven blir den gjeldende Rettslige Informasjon.

10.3 Uavhengig av spesielle betingelser kan SELSKAPET, på et hvilket som helst tidspunkt og uten forhåndsvarsel, avslutte, utsette eller avbryte tilgang til innholdet på siden; uten mulighet for brukeren til å kreve kompensasjon. Ved slik avslutning vil de betingelsene for bruk som finnes her i den Rettslige Informasjon, fortsatt være i effekt.

11. GENERELT

11.1 Overskriftene til de forskjellige paragrafer er kun informative og har hverken innflytelse på, eller beskriver eller forsterker fortolkningen av den Rettslige Informasjon.

11.2 Dersom det eksisterer uoverensstemmelse mellom hva som er etablert i denne Rettslige Informasjon og de spesielle betingelser for hver enkelt tjeneste, skal sistnevnte gjelde.

11.3 Dersom en bestemmelse eller bestemmelser i denne Rettslige Informasjon skulle bli betraktet som ugyldig, delvis eller helt, av en Rett, Domstol eller relevant administrativ enhet, vil den nevnte ugyldighet ikke ha innvirkning på de andre bestemmelsene i denne Rettslige Informasjon.

11.4 Dersom SELSKAPET skulle unnlate å utøve eller sette i verk en hvilken som helst bestemmelse i denne Rettslige Informasjon, betyr ikke det at denne er opphørt; unntatt ved skriftlig godkjenning og enighet.

12. RETTSOMRÅDE.

12.1 Det etablerte forhold mellom SELSKAPET og Bruker, er styrt av bestemmelsene i eksisterende regler innenfor gjeldende lov og rettsområde. Imidlertid, i tilfeller der loven gjør det mulig for partene å underordne seg en domsrett, vil SELSKAPET og Brukeren, som uttrykkelig lar opphøre en hvilken som helst annen relevant rett, forelegge enhver polemikk og/eller tvistemål for Retten og Domstolen i Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.